Skjærgårdsbygg AS

Øvre Fergested

Skjærgårdsbygg as utførte prosjektet Øvre Fergested som et totalprosjekt for EH Sørensen eiendom.

Første byggetrinn består av 6 leiligheter og andre byggetrinn består av 8 leiligheter. Alle leilighetene er bygd for utleie.

Øvre Fergested ligger ved bredden av Otra i enden av Tordenskjoldsgate og er et spennende byggverk som utpeker seg og er svært godt tilpasset miljøet det er plassert i.

Andre prosjekter