Renovert brygge

I den opprinnelige bryggen var massen vasket ut under og skiferen var falt ned. Etter renovering er nå steinfrontene bakstøpt så ikke vannet kan vaske ut masse lenger. Så er det laget en betongmur på innsiden og deretter fylt til med ny masse.  Denne teknikken gjør at den flotte natursteinsfronten bevares som den var opprinnelig. Det er støpt nytt toppdekke med ny bruddskifer type Frolandsstein.

Prosjekt bilde
Prosjekt bilde
Prosjekt bilde
Prosjekt bilde
Prosjekt bilde